top of page

Etkinlikler

SÖYLEŞİ

Last Bus Filmi Yönetmen ve Yapımcısı ile Söyleşi

Stephan Brenninkmeijer & Burak Öztekin

2YKFF-23-flower.png

SÖYLEŞİ

Kısa Metrajda ve Uzun Metrajda Türler ve Formatlar

Sebastian Mulder & Sertaç Koyuncu

20 Ekim @Originn
2YKFF-23-flower.png

SÖYLEŞİ

Bir Sinemacı Gelişmek İçin Neye İhtiyaç Duyar?

Ellen Kocken, Brian den Hartog

21 Ekim @Çatı Sanat Alanı
2YKFF-23-flower.png
Zehra Cerrahoğlu

MASTERCLASS

Essay Film: Filmlerde Kişisel İfade Üzerine

Zehra Cerrahoğlu

20 Ekim @Originn
zehra.png

WORKSHOP

Sinemada “Türleştirme” Üzerine Egzersizler

Sertaç Koyuncu

Başvuruludur.

21 Ekim @Çatı Sanat Alanı
Sertaç Koyuncu
Brian den Hartog

WORKSHOP

Belgesel Film Yapımında Görsel Gerilim

Brian den Hartog

Başvuruludur.

22 Ekim @Çatı Sanat Alanı
Brian Den Hartog_edited.jpg
Workshop Zehra
event-back_edited.jpg

WORKSHOP

Zehra Cerrahoğlu

Essay Film: Filmlerde Kişisel İfade Üzerine

Zehra Cerrahoğlu, “essay film” (deneme film) üzerine gerçekleştireceği ustalık sınıfında, deneysel, kurmaca ve belgesel türlerinin buluştuğu noktalarda oluşan çatlaklarda ortaya çıkabilen kişisel ifade hakkında konuşacak. Marker ve Varda gibi isimlerin filmlerinden örneklerin ardından aralarında Zeynep Dadak ve Deniz Tortum gibi Türkiyeli yönetmenlerin çalışmalarının da bulunduğu güncel filmlere odaklanacak. 

Workshop: Grup projesinde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak ekip arkadaşlarıyla birlikte bir essay film önerisi hazırlayacak. Her bir grup, tüm katılımcılara 5 dakikalık bir sunum yapacak. 

Zehra Cerrahoğlu

2014 yılında Doktora eğitimini tamamladığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta; sinemada üslup ve temsil konuları ile film projelendirme ve film yapımı alanlarında dersler vermektedir. St Andrews Üniversitesi, Film Çalışmaları Bölümü’nde misafir doktora araştırmacısı (2011, İskoçya) ve Stockholm Üniversitesi, Medya Araştırmaları bölümünde misafir araştırmacı (2021, İsveç) olarak bulunmuştur. Yönetmen üslupları, 1990 sonrası Türkiye Sineması, sinemada temsil, film yapım stratejileri, Avrupa ortak yapımları ve Avrupa film politikaları çalışma alanları arasındadır.

Workshop - Sertac
event-back_edited.jpg

WORKSHOP

Sertaç Koyuncu

Sinemada Türleştirme Üzerine Egzersizler

Sertaç Koyuncu, popüler sinema ve sanat sineması arasındaki sınırları bulanıklaştırmak üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirecek. Film türleri ve sanatsal formlara ilham veren sosyolojik, tarihsel, çevresel ve felsefi imgelemler arasındaki ilişkiye odaklanan üç kısa ders anlatımı olacak. Anlatım sırasında, film türlerini ve toplumsal imgelemi sentezlemeye çalıştığı kısa filmleri “Boğulmanın Adabı” ve “Canavarlar Gerçek Midir?”den örnek sahneler paylaşacak. Her bir anlatımın sonunda katılımcılar, “türleştirme” üzerine yaratıcı egzersizler yapacak. Katılımcılar, sosyal imgelemi kullanarak, gruplar halinde tür-melezi film fikirleri üzerine beyin fırtınası yapacak. Atölye çalışması, katılımcıların bir film prospektüsü taslağı hazırlamalarıyla sona erecek.

Sertaç Koyuncu

1991 yılında Ankara’da doğdu. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klarinet bölümünden mezun oldu. 2016’da Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümünü tamamladıktan sonra, aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Medya Çalışmaları bölümünde doktora eğitimine devam eden Sertaç, Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

event-back_edited.jpg

WORKSHOP

Brian den Hartog

Belgesel Film Yapımında Görsel Gerilim

Brian den Hartog, belgesel hikâyeciliği içinde görsel ve deneysel unsurların nasıl keşfedilebileceğine dair bir atölye çalışması düzenleyecek. Atölye çalışması, yönetmenin giderek sanallaşan dünyada fiziksel benliğimizi nasıl deneyimlediğimize dair metaforik bir yolculuk niteliği taşıyan sinematik denemesi “Sanal Gerçeklik ile Sohbet”in gösterimi ile başlayacak. Yönetmen, görsel ilham kaynaklarını ve diğer çalışmalarında kurmaca ve belgesel türlerini birleştiren hibrit formları keşfetme biçimlerini paylaşacak. Ardından katılımcılar, kamera eşliğinde bir görsel keşfe çıkacaklar. Atölye çalışması, keşif sırasında ortaya çıkan materyallerin gösterimiyle sona erecek.

Brian den Hartog

Eğitimini görsel-işitsel sanatlar alanında tamamlayan ve 2018 yılında Brüksel’deki RITCS Sanat Okulu’ndan onur derecesiyle mezun olan Brian den Hartog’un (1989) çalışmalarını belirli bir türle sınıflandırmak zordur. Filmleri genellikle belgesel kökeninden doğar; bir karakter, olgu veya olay onu keşfetmeye iter. Buradan hareketle araştırmalarına başlar ve bu araştırmaları, izleyiciye gerçek ile gerçek olmayan - belgesel ile kurgu - arasındaki sınırların yok olmaya başladığı bir deneyim sunan bir film evrenine dönüştürür.

bottom of page